Forsiden

Høringssvar fra Ecoteknologi AS

Dato: 28.02.2022

NEI TAKK

En svensk studie som ble publisert på fredag viser at de små gen-sekvensene som - i form av mRNA - skal få celler i kroppen til å lage sin egen vaksine, faktisk kan gå inn i menneskets DNA

Hvorfor har fakta sjekkerne brukt så perverst mye tid på å fortelle at dette aldri kunne skje? Og så skjer det allikevel.

En svensk studie som ble publisert nå på fredag viser at de små gen-sekvensene som - i form av mRNA - skal få celler i kroppen til å lage sin egen vaksine, faktisk kan gå inn i menneskets DNA (1).

Det er laboratorieforsøk som viser at dette skjer i leverceller.

Man visste fra før at mRNA - som bare er budbringer til ribosomene - kan gå i revers - tilbake til DNAet - såkalt revers transkripsjon - hvis man har tilstedeværelse av et naturlig enzym som heter revers transkriptase («line 1» i dette tilfellet).

Studien fant:

- At nivået med revers transkriptase økte ved eksponering av vaksinen.

- At reverse transkripsjon skjer.

- Dette skjedde innen 6 timer.

- Disse (lever)-cellene viser utrykk for spike protein på overflaten.

- Det at spike proteiner vises på overflaten av levercellene gjør at immunsystemet kan gjenkjenne egne celler som «fiende» og angripe dem. (Auto immunt angrep).

Noen av bekymringene til de svenske forskerne er såkalt «genomic toxiticy» (de nye (permanente)genene kan være toksiske for resten av cellekjernen). Dette kan igjen føre til kreft.

De er bekymret for at det samme skjer i morkaken, og ikke bare i leveren. (Dette kan kanskje forklare noe av den enorme økningen i spontanaborter etter vaksinering).

De er også bekymret for at endringen blir del av det menneskelige genom i fremtiden. Dette behøves det mer forskning på sier de.

De poengterer også at andre studier har vist auto immun hepatitt (leversykdom) etter mRNA-vaksinen, og diskuterer om denne bivirkningen kan skyldes det de selv har funnet i den nye studien.

Noen spørsmål melder seg derfor:

· Hvorfor har Pfizer designet mRNA-injeksjonen slik at den øker nivået av et enzym som kan føre til at gen-sekvensen går permanent inn i det menneskelige genom?

· Hvorfor har de holdt dette hemmelig?

· Hvorfor stoler vi på Pfizer når vi vet at de fra før er kriminelle, og i tillegg holder ingrediensene hemmelige for vitenskapen?

Jonas Gahr Støre sier at vaksinepasset - som skal tvinge folk i kne for en psykopatisk medisinbransje, samt resten av ondskapens oligarki - er satt på vent INNTIL VIDERE.

Han sier ikke at han skal sørge for at det digitale passet blir kassert en gang for alle. Vi skal bare vente litt.

Det at vi har fått tradisjonell krig med kuler og krutt i Ukraina, må ikke ta fokuset bort fra at våre myndigheter driver biologisk krigføring, mot eget folk i disse dager.

Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

Pfizer Vaccine Becomes DNA in Liver Cells. (In-vitro Swedish Study) - YouTube

NEI TAKK

Vedlegg