Forsiden

Høringssvar fra Daniëlle van der Ven

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

«Dette forslaget må forkastes. Jeg sier NEI til dette,»

Det som ble brukt som begrunnelse for det «midlertidige» – en påstått en almenfarlig sykdom – er uaktuell.Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel som er det et slikt pass er, er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og menneskerettigheter.

Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover