Forsiden

Høringssvar fra Anna

Dato: 18.02.2022

Eg er imot koronapass, og håper på at landet mitt fortsatt kan vere eit fritt og demokratisk land, der den enkelte har mulighet å bestemme over eige liv.

I høringsnotatet s. 10 står det at i visse tilfelle kan vaksiner bli plikt, (altså tvang), og folk får plikt til å la seg vaksinere.

Dei som ikkje tar vaksinen kan plasseres på egne områder (altså segregering). La ikkje tvang og segregering prege vår land, men la tillit, opplysning og sunn fornuft vere ledetråder!