Forsiden

Høringssvar fra Ingvild Standal

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI! Jeg samtykker ikke! Dette strider imot grunnloven og våre menneskerettigheter til å være frie, selvtenkende mennesker med rett til å ta egne valg. Dette kan ha store, fatale konsekvenser dersom det innføres med splid mellom folket, diskriminering og utestengelse fra samfunnet. Skremmende og uvirkelig at det i det hele tatt blir vurdert. Jeg forkaster forslaget!