Forsiden

Høringssvar fra Heidi Morris

Dato: 24.02.2022

NEI! Jeg er i mot dette forslaget. Det strider både mot menneskerettighetene og nűrnbergkodeksen. Jeg er for demokrati og medborgerskap, ikke autokrati og utenforskap! Koronapass og tvangsvaksinering går imot konseptet om det frie mennesket i vår frihetsnasjon Norge og baner vei for et autokratisk sorteringssamfunn. JEG STEMMER NEI TIL DETTE FORSLAGET!!!