Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Alisøy Søvig

Dato: 15.02.2022

Nulltolleranse for segregering. Nei til koronapass.

Dette er heller ikkje bare en "forlenging", men også en endring av innhold.

Det gjør vondt å lese dette dokumentet. Avslutt denne galskapen før det går for langt.