Forsiden

Høringssvar fra Janne Bergstøl

Dato: 14.02.2022

Jeg er sterkt imot koronapass/vaksinasjons-sertifikat/helsepass, uansett verdenssituasjon.

Det strider mot alt vi vil ha i et godt samfunn! Det er imot Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnberg-koden.

Det åpner opp for tvang og segregering, noe som hadde fått våre frihetskjempende forfedre til å snu seg i grava! Tvang er ondskap. Koronapass er ondskap satt i system (men fordekt med at man vil "beskytte" folk).