Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Sørvik

Dato: 21.02.2022

Vi ønsker å bestemme selv i landet Norge! Ingen er tjent med tvang!