Høringssvar fra Anja Sønsteby

Dato: 15.02.2022

<< Dette forslaget må forkastes, jeg sier nei til dette >>

Anja Sønsteby