Forsiden

Høringssvar fra Janetsandoart

Dato: 04.03.2022

Jeg sier med dette et tydelig NEI til forlengelse av reglene om koronasertifikat. Sertifikatet strider imot våre fundamentale menneskerettigheter. Det er i forlengelsen tatt med utvidelser av det tidligere sertifikatet, der det gies mulighet for å gjøre en vaksine pliktig i befolkningen; dette er fullstendig uakseptabelt og har ingenting med god folkehelse å gjøre og spesielt ikke når det gies åpning for at dette kan innbefatte en hastegodkjent vaksine. Slike vaksiner kan derimot føre til bivirkninger med ubotelige skader og svekket folkehelse på sikt. Det strider også mot loven om fritt helsevalg som vi fremdeles har i Norge. �Dessuten åpnes det opp for å nekte uvaksinerte retten til deltagelse i samfunnslivet på en normal måte, som får alvorlige konsekvenser for både privatliv og arbeidsliv. Dette kan på ingen måte være en del av lovgivningen i et demokrati, det er uetisk og i strid med våre menneskerettigheter. �Vi vet nå at dette ikke har noe med helse å gjøre, men at det er et ønske om omfattende kontroll av befolkningen. Dermed må dette forslaget samt tidligere begrensinger som finnes pr dags dato endelig legges dødt, og fornuft og medmenneskelighet få sin naturlige plass i tankesett og regelverk