Forsiden

Høringssvar fra Kjersti W Davidsen

Dato: 13.02.2022

Da jeg av helsemessige årsaker ikke har valgt å ta vaksine, står det for meg skremmende at det i det hele tatt er foreslått å innføre vaksinepass. Er dette forsøk på maktdemonstrasjon og et forsøk på tvangsmessig kontroll fra vår regjering?!? Dette står så langt fra det et frihet og demokrati. Så langt fra et land som er bygget på ytringsfrihet og likestilling at det blir vanskelig å forstå. Når makt blir presentert som omsorg, skremmer det meg!! Vi som av forskjellige grunner har valgt å ikke vaksinere oss, har allerede kjent på kroppen hvordan mennesker rundt med regjeringen i ryggen, frimodig diskimiserer utestenger og ytrer seg om oss som mindreverdig, idioter, mennesker som burde bli utestengt osv. Hvordan kan en regjering som er tuftet på likestilling og likeverd og inkludering havne i å heie frem, segregering og sette skille mellom mennesker på denne måten. Å oppleve dette skremmer meg!!! Nei til vaksinepass!!! Ja til et fritt og demokratisk Norge!!!