Forsiden

Høringssvar fra Jeanette johannessen

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er andre gang. Da tidligere svar ikke er blitt kvitert. Dette forslaget går totalt imot menneskerettighetene. Og er ikke noe vi skal ha i Norge. Det åpner opp for diktatur som styrings form. Eg stiller meg totalt imot. Dette må ikke gjennom føres.