Forsiden

Høringssvar fra BT

Dato: 01.03.2022

Mener at det er helt unødvendig med forlengelse og innføring av koronapass ikke vil gagne det norske samfunn