Forsiden

Høringssvar fra Anne Sina Syverud

Dato: 04.03.2022

Sender herved nei til koronasertefikat og forlengelse. Frihetsberøvelsen har foregått lenge nok samt generel menneske rettigheter. Mvh Anne Sina Syverud