Forsiden

Høringssvar fra Arne Balstad

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg motsetter meg på det sterkeste innføringen av koronasertifikat!

Det er mye som ikke stemmer med korona-restriksjonene og det er indisier på at WHO og WEF med Klaus Schwab m/fl styrer regjeringen eller deler av den. Hvis det er slik at dere som folkevalgte jobbber bak vår rygg med å skape et diktatur og globalt tyranni, er ikke det forræderi og landsvik mot befolkningen? Vi forlanger full åpenhet og etterforskning.