Forsiden

Høringssvar fra Anne Thorp, lege

Dato: 17.02.2022

Mitt navn er Anne Thorp og jeg er lege. Etter å ha lest regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass kjenner jeg på en dyp uro og sorg. Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon? Denne injeksjonen er ikke er forsket på over lang nok tid og med god nok kvalitet på studiene til at den skulle vært benyttet i en slik grad i hele verden. Informasjon om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i forløpet av sykdomsforløpet er blitt tilbakehold og sensurert bort. Viktigheten av inntak av vitamin D og sink for å unngå alvorlig infeksjon er ikke blitt opplyst om selv om det foreligger gode studier.

Vaksinene har blitt presset på alle borgere over 12 år i Norge via frykt propaganda og oppfording om å ta en for laget. Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har stått for dette. Det er fremdeles ikke langtidsdata for vaksinene, rådata fra studiene tilbakeholdes av medikament firmaene og BMJ har avslørt alvorlige feil ved forskningen på vaksinene. Vaksinene har også vist seg å ikke virke. 95 % beskyttelse mot å bli smittet av Covid-19 og at man ikke kunne smitte videre om man var vaksinert, har blitt til at mange land har flere pr 100 000 fullvaksinerte som er smittet med Omikron enn det er pr 100 000 uvaksinerte. Fullvaksinerte smitter like lett eller lettere andre da de har høyere titer av virus i øvre luftveier enn uvaksinerte. (Island, Danmark, Canada m.fl.) Vi så de samme tendensene i Norge, men FHI sluttet den uken å oppgi tall på smittede vaksinerte og uvaksinerte da det ble et stort antall å teste.

Vi må 70 år tilbake i tid for å se liknende tiltak i Tyskland. At store deler av verden nå innfører totalitære tiltak er skremmende. Jeg vil appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien. Vi har Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som en forutsetning for all medisinsk behandling og all forskning. Hva som har skjedd i verden siste året er ikke til å fatte. Om Norge skal kalle seg et demokrati kan denne forskriften ikke vedtas. Jeg vedlegger artikler fra BMJ ang Pfizers studier og tilbakeholdelse av rådata. WHOS vaksine strategi lagt i 2014 og en video som forklarer hvordan alt dette kunne skje.

Med vennlig hilsen

Anne Thorp

Lege, spesialist i psykiatri.

Følgende lenker ønsker jeg med

https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o102.full.pdf

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635


https://m.youtube.com/watch?v=pvI_XPHM1RY


https://rumble.com/vtdgg0-monopoly-who-owns-the-world.html