Forsiden

Høringssvar fra Eve Maria Thoresen

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av koronasertifikat, nei til koronasertifikat i det hele tatt.

Covid19 er ikke lenger et samfunnskritisk virus, hverken for vaksinerte eller uvaksinerte.