Forsiden

Høringssvar fra Karina Abrahamsen

Dato: 15.02.2022

Er mot forlaget, støkker det ikke