Forsiden

Høringssvar fra Jan Didrik Løseth

Dato: 02.03.2022

Jeg sier nei til dette forslaget. Viser til menneskerettighetene, Norges lover og Nurnbergkoden.