Forsiden

Høringssvar fra Anonym

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er helt sykt, jeg regner med at forslaget straks forskates i sin helhet. Vanvittige overtramp av grunnleggende menneskerettigheter.