Forsiden

Høringssvar fra Haakon Lindebø

Dato: 04.03.2022

Forslaget innebærer tvangsvaksinering, tvungen isolasjon, og krav om vaksinering av små barn. For personer som ikke har koronasertifikat, kan man med denne loven gjøre inngrep i deres rettigheter til privatliv, familieliv, hjem og religionsfrihet.

Man kan fratas lønn og nektes adgang til arbeidsplassen, samt adgang til utelivet.

Dette forslaget skulle aldri nådd en høring med tanke på hvilken alvorlighetsgrad dette har for personlig frihet og uavhengighet i Norge.

Stemmer derfor Nei til dette forslag.