Forsiden

Høringssvar fra Anne Guntveit

Dato: 04.03.2022

Nei til korona pass!!

Dette strider mot vår rett til å velge og handle som frie mennesker og gir grunnlag for totalitær styring og kontroll.

Forslaget må derfor forkastes.