Forsiden

Høringssvar fra Aase Steinsland

Dato: 20.02.2022

Jeg sier Nei til dette og ber om at forslaget forkastes.