Forsiden

Høringssvar fra Inger Hellenes Grimstad

Dato: 28.02.2022

Jeg mener at forslaget om koronasertifikat/pass vil ødelegge tilliten vi nordmenn har til staten, det segregerer nordmenn, det bryte med individets rettigheter, via grunnloven og menneskerettighetene, og vil tvinge nordmenn, som ellers ville sagt nei til hastegodkjent covid-19 vaksiner på fornuftig grunnlag, til å vaksinere seg. Dette er jeg sterkt imot, og sier et bestemt nei til dette lovforslaget. Det hører ikke hjemme i et demokrati.