Forsiden

Høringssvar fra Ann Kristin Tøllefsen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot at det skal innføres et COVID 19 pass. Dette er ikke veien å gå. Dette fører til segregering av folk. Sist vi så det var det krig i verden.