Forsiden

Høringssvar fra Jasminka Markovska

Dato: 13.02.2022

Høringssvaret må forkastes. Jeg sier nei til dette. Dette er uakseptabelt og splitter samfunnet, og bryter med menneskerettighetene og norsk lovverk. Et menneske trenger ikke å vise sin medisinliste til utenforstående for å kunne bevege seg fritt. Det er sensitive personlige opplysninger og de kan ikke være grunnlag for et pass. Klart og tydelig: nei, dette er uakseptabelt.