Forsiden

Høringssvar fra Cecilia Tønnessen

Dato: 15.02.2022

Jeg er helt i mot! Alle har rett til frihet og kunne velge selv!