Forsiden

Høringssvar fra Kathrine Bakkevig

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til forlengelse av Koronasertifikat/ vaksinesertifikat. Vaksinesertifikat er brudd på våre umistelige rettigheter som ukrenkelige mennesker:

Umistelige rettigheter bunner i "naturretten" som er grunnlaget for våre demokratiske samfunn. Dette var grunnlaget helt tilbake på 1200 tallet i Magna Carta, for den franske revolusjon, den amerikanske uavhengighetserklæringen og ble vektlagt i Nürnbergkodeksen.
Ingen; ingen autoritet, ingen organisasjon eller stat kan tvinge oss til å gjøre noe mot vår vilje, så lenge vi lever ærlige liv. Ingen har flere umistelige retter enn andre. Høy stilling gir ingen ekstra rettigheter!

Det er et svært brudd på naturretten å åpne for vaksinetvang eller at uvaksinerte personer skal måtte oppholde seg innfor bestemte områder eller nektes deltagelse i samvær med andre i jobb/ skole etc (viser til pkt 3-8 i høringsnotat). Dette er som et gufs fra samfunn i for- og nåtid man ikke vil sammenligne seg med. Jeg minner om at sist gang passlover ble brukt var i Sør-Afrika under Apartheid (apartheid betyr adskillelse).

Jeg vil oppsummere med at:

"1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes"

Kjelde: Innbyggerinitiativ mot koronasertifikat