Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Høringsuttalelse til forslag om avvikling av meldeordningen etter § 3-3

Dato: 17.09.2018

Svartype: Med merknad

Helse Sør-Øst RHF støtter forslaget om å avvikle meldeordningen etter § 3-3. Etter vår mening beskriver høringsbrevet godt de ulike sider ved dagens meldeordninger. Vi er enige i at meldeordningen etter § 3-3 gir liten merverdi i forhold til arbeidet med pasientsikkerhet, og at ressursene heller kan settes inn på andre tiltak. En tydeliggjøring av virksomhetenes eget ansvar for å melde og følge opp avvik, sammen med den nye undersøkelseskommisjonen vil være mer treffsikre tiltak.
I forbindelse med vedtatt utvidelse av varselordningen, vil vi peke på behovet for at Helsetilsynet tilrettelegger sytemer for god innmelding og tilbakemelding, samt at det publiseres statistikker over innmeldte hendelser.