Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring - avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven

Dato: 18.09.2018

Svartype: Uten merknad

Viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 7. august d.å., deres ref. 18/3253.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.