Høringssvar fra Mattilsynet

Mattilsynet har ingen merknader

Dato: 28.08.2018

Svartype: Uten merknad

Mattilsynet har ingen merknader til høringsnotatet om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteliven § 3-3.

Med vennlig hilsen Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver.