Høringssvar fra Vestre Viken HF

Avvikling av meldeordningen etter ! 3-3 støttes

Dato: 18.09.2018

Svartype: Med merknad

Vestre Viken HF støtter avviklingen av meldeordningen etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven. Foretaket er enig i at effekten av meldeordningen er usikker, og at ressursene brukes bedre på andre tiltak, herunder utvidelse av varselsordningen til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. NOKUP anbefales opprettholdt som nasjonalt kodeverk for klassifisering av uønskede pasienthendelser.