Høringssvar fra NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Ny fagskolelov - høringssvar vedtatt i NOKUTs 14.09.2017

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg