Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring om ny fagskolelov

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg