Høringssvar fra KS

Høring - Forslag om ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar fra KS. 

Vedlegg