Høringssvar fra Rektor Alf Furland Fagskolen i Ålesund

svar fra rektor fagskolen

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

HØRING FAGSKOLELOVEN

 

Som svar på høringen om endringer i Fagskoleloven vil jeg som rektor på Fagskolen i Ålesund anføre:

 

 • Det bør være en tydelig skille mellom offentlige og de private fagskolene i lovens tekstuelle oppbygging. Gjerne egne kapitler for de private.
 • Eierskapet må tydeliggjøres i lovteksten. § 3 «Fylkeskommunene har eierskapet og driftsansvaret for fagskoleutdanningen. Osv….
 • Akkreditering må settes i system snarest.
 • Fagskoler større enn 150 studenter skal ha eget styre. Dette fordi størrelsen og spredningen i utdanningslinjene må fanges opp av næringslivets representanter. Blir fagskolene for store og styre for lite vil dette føre til for dårlig kontaktflate med næringslivet.
 • § 11 må presiseres bedre. Utydelig og gir stort tolkingsrom om rektorskompetanse. Både faglig kompetanse (primas inter pares-prinsippet) og skolefaglig ledelse må uavhengig av hverandre kunne være kriterier. Dette fordi fagskolen er så forskjellige i sin bredde og egenart.
 • § 11 (2) om delegasjonsfullmakt er meget positivt innspill.
 • 15 (3) om opptak bør iverksettes snarest.
 • § 26 om skikkethetsvurdering bør innføres for maritim utdanning.
 • Kap 6 må tydeliggjøre eierskapet og økonomisk ansvar og ressurser til forsvarlig drift. 
 • Det bør åpnes for egenbetaling for studenter som går på særlig kostbare studier. 
 • Fagskoler skal gi studiepoeng.
 • Det bør utarbeides en egen og særlig grad ved fullført 2-årig fagskolestudie.
 • Det må være et uomtvistelig krav til pedagogisk utdanning for lærere som har mer enn 50 % fast stilling. Alle lærere som underviser mer enn 50 % i den tekniske og maritime fagskoler i faste stillinger skal ha minimum 60 studiepoeng i pedagogikk e.l.