Høringssvar fra NHO

NHO om ny fagskolelov

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagt dokument.

Vedlegg