Høringssvar fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Høring - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og forslag til endringer i lov om studentsamskipnader - uttalelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg