Høringssvar fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Høring om ny fagskolelov

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg