Høringssvar fra Oddgeir

Dato: 12.07.2017

Svartype: Med merknad

Fagskolekandidat?

Såvidt jeg forstår er det bortimot slutt med å bruke betegnelsen Høyskolekandidat.  Det finnes noen få grupper som bruker denne betegnelsen, eks Politihøyskolen (2-årig + læretid), Fengselshøyskolen (1-årig + læretid), Sykepleierhøyskolen 1-2-årig + læretid) og andre etats-opplærings-institusjoner for offentlig ansatte?

Ellers er det i dag Bachelor som brukes.  Som det brukes Master istedet for Sivilingeniør. 

Fagskolen er kjent som post-secondary professional education (som ikke er det samme som tertiær akademisk education). Den gir kanskje litt lavere kompetanse i STEM-fag teori men adskillig MYE bedre opplæring i STEM-fag praksis.

Altså forslag:

Hvor Høyskole-Universitet gir (eks) graden "Bachelor of Science (BSc)" skal fagskole gi en yrkesprofesjonell graden "Associate of -" eller "Bachelor of Applied Science" (AASc eller BASc), eventuelt "- of Applied Earth Sciences" for den som har fagbrev i bunn eller studieforberedende opplæring.

(Annet eksempel, Bachelor of Electrical Engineering (akademiker) vs Bachelor of Applied Electrical Engineering (yrkesprofesjonell).

Fra Wiki:

(An associate degree is an undergraduate academic degree awarded by colleges and universities upon completion of a course of study intended to usually last two years.)

Fremtidsplaner?

Legg til grunn at Fagskolen skal utvikle seg i reting den ekvivalente tyske Fachhochshule?

Faghøyskole.  Ikke dermed "akademisk", heller dermed bredde- og dybdeopplæring for yrkesprofesjonelle slik at de etterhvert blir rekruttert internt i bedriftene midlere ledende stillinger før de blir rekruttert til yrkesfaglig ledelse og administrasjon.

Oddgeir