Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Høyringsuttale - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringar i studentsamskipnadslova

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Hordaland fylkeskommune gjev høyringsuttale slik det kjem fram av vedlegget.

Vedlegg