Høringssvar fra Art Complexion Makeup Skole AS

Høringssvar fra Art Complexion Makeup Skole AS

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Art Complexion Makeup Skole AS
Dato:
29.09.2017

Art Complexion Makeup Skole AS takker for anledning til å kommentere Kunnskapsdepartementets forslag til ny fagskolelov.

Høringssvaret omhandler punkt 12.3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse – aldersgrense.

Per i dag er nedre aldergrense 19 år for realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning, jf. NOKUTs veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning (NOKUT 2016).

For Art Complexion Makeup Skole AS (heretter kalt AC), vil en nedre aldergrense på 23 år for realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning bety at en betydelig andel av søkere til fagskolen må vente i inntil 4 år på opptak. For skoleåret 2017/2018 hadde 50% av søkerne som fikk studieplass realkompetanse. 30% av disse er under 23 år.

Søkere med formell kompetanse og realkompetanse stiller likt for opptak til ACs fagskoleutdanning.

Realkompetanse er som regel oppnådd ved en kombinasjon av utdanning og kurs, arbeid, kreative erfaringer og hobbyer som gir erfaringer i bruk av makeup. Summen av dette utgjør grunnlaget og interessen for et håndverksfag som makeup.

AC opplever søkerne som svært motiverte fordi de har stor interesse for makeup-faget og de har bestemt seg for å jobbe med dette. Interessen for dette faget har ofte startet i tenårene.

Det er også flere av de unge søkerne som ønsker seg kreativt arbeid innenfor media, kunst, kultur, scene og mote. Tidligere studenter med makeuputdanning fra AC jobber i dag for store arbeidsgivere i kulturinstitusjoner som eksempelvis NRK, TV2, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og norsk filmindustri.

Det er mange av de erfarne makeupartistene som har tatt sin utdanning rett etter videregående skole. Dette viser at man kan velge å gjennomføre en kreativ, yrkesrettet utdanning ved 19 år, samt å få en karriere. En nedre aldergrense på 23 år for realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning er negativt for våre studenter og vår fagskoleutdanning.

AC har 30 studenter over 1 skoleår på fulltid for å sikre at alle studentene får relevant praksis, samt den veiledningen og oppfølgingen de trenger for å bli makeupartist. AC baserer store deler av undervisningen på praktiske yrkesrelaterte oppgaver. Dette bidrar til en tett oppfølging av hver enkelt student og om hver enkelt oppnår læringsutbytte, eller om de trenger mer hjelp og veiledning. Studentene blir forberedt til eksamen som også er praktiske oppgaver.  ACs studenter fullfører utdanningen i svært stor grad, uavhengig om de har opptak på bakgrunn av formell kompetanse eller realkompetanse.

Med en nedre aldergrense på 23 år for realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning må unge søkere vente i inntil 4 år for å påbegynne fagskoleutdanningen. En økning av aldersgrensen til 23 år vil også føre til at AC miste 30% av sine søkere og dermed miste grunnlaget for å kunne tilby en makeuputdanning.

AC mener den nedre aldergrense for realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning fortsatt bør være på 19 år. Yngre søkere vil kunne gjennomføre sin utdanning som makeupartist og starte sin karriere i makeupbransjen i ung alder.