Høringssvar fra Velferdstinget Vest

Høring om ny fagskolelov

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til kunnskapsdepartementets høringsbrev av 28.06.2017 om endring av fagskoleloven, og ønsker med dette å avgi et høringssvar. Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratier ved alle utdanningsinstitusjonane som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Velferdstinget Vest tilslutter seg høringssvarene til Studentsamskipnaden på Vestlandet, Velferdstingene i Norge, Norsk Studentorganisasjon og Samskipnadsrådet. Velferdstinget Vest er imot enhver plikt for fagskoler å skulle tilknytte seg en studentsamskipnad.