Høringssvar fra Kystrederiene

Høring om ny fagskolelov (17/3201)

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar: høring om ny fagskolelov (17/3201)

Viser til høringsbrev mottatt fra Kunnskapsdepartementet vedrørende høring om ny fagskolelov.

Vi har følgende kommentarer:

Studiepoeng må være like uansett hvor de er tatt. Slik det fremgår av lovforslaget er de ikke det.

  • De må vre likeverdige (fagskole/UH)
  • Læringsutbyttebeskrivelsen må være avgjørende
  • Det viktigste er at det vil bli hetende Studiepoeng

3-årig fagskole

  • Det kan godt våre ønskelig også innen maritime fag med et 3. år f.eks. knyttet til mer ledelse/administrasjon, eller andre viktige fagområder.
  • Det skal uansett være en utdanning for næringen.
  • Dette kan også åpne for et større fokus mot marine næringer (Aqua-shipping/oppdrett) og kompetanse som blir etterspurt der. Dette er en næring med forventninger om sterk vekst.

Vitnemål

  • Studiepoeng vs. fagskolepoeng - det fremgår ikke noe om tilbakevirkende kraft, noe det bør gjøre.
  • Det må i hvert fall ikke være opp til den enkelte skole og vurdere om man skal utstede vitnemål med studiepoeng eller fagskolepoeng.

Gradsbetegnelse

  • I lovforslaget står det at styret kan gi grad, men det bør være skal gi grad, heller ikke her må det være «fritt fram» for den enkelte tilbyder/styre.

Aqua-shipping/havbruk

  • Viktig å ha fokus på riktig kompetanse til denne næringen fremover. Dette er en næring i sterk utvikling og med stor grad av innovasjonsevne, og som er forventet å vokse mye fremover.