Forsiden

Høringssvar fra Narvik kommune

Svar på høring fra Narvik kommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Møtebehandling fra Bystyret 22.09.2016 BYST - behandling:

Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

BYST-087/16 vedtak: Narvik kommune mener det er fornuftig at lovverk oppdateres i tråd med vedtatt endringer i oppgaveog ansvarsområder for kommunene.

Narvik kommune forutsetter at overføring av ansvar for nye oppgaver for kommunene blir fullfinansiert.

Narvik kommune mener det er sentralt at det avsettes og overføres midler til planlegging og utvikling av nye tjenester/oppgaver som kommunen ikke har fra tidligere, slik at overgangen kan bli så god som mulig.