Forsiden

Høringssvar fra Bodø kommune

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Lovendringene som foreslås bidrar til tydeliggjøring av gjeldende rett og plikt.

Lovendringene medfører også nye plikter for kommunen. Nye oppgaver og plikter for kommunen som oppstår som følge av lovendringene forventes kompensert fult ut for gjennom økte overføringer til kommunen.

Bodø kommune mener at dagens organisering av Tannhelsetjenesten ( Fylkeskommunal ) har vist seg å være optimal i forhold til målsetting om likhet i tilbud uavhengig av bosted, rekruttering og spredning av kompetanse, forebygging, bedre tannhelse ledelse og effektivitet. Vi ser derfor ingen gode argumenter for overføring av tannhelsetjenesten til kommunene.

Dersom dette allikevel gjennomføres må kostnader knyttet til forberedelse av overtakelse av tjenestene og samhandling med omkringliggende kommuner kompenseres. Dette må komme i tillegg til de faktiske kostnadene drift av nytt ansvarsområde medfører.

Bodø kommune vil gjøre oppmerksom på at gruppen mellom 62 og 90 pluss er en meget differensiert gruppe av sykehjemsbrukere, hjemmehjelpsbruker og friske personer, to av disse gruppene er særlig utsatt for tannråte på grunn av medisinering og må bli tatt spesielt hensyn til.

 

Vedlegg