Forsiden

Høringssvar fra Fagutvalg for kommuneoverleger Østre Agder

Høring - oppfølging av forslag i primærhelsemeldinga og oppgavemeldinga

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

På vegne av Østre Agder-samarbeidet, som er et formalisert og bredt samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand og Gjerstad, sender undertegnede som leder av Fagutvalget for kommuneoverleger i Østre Agder vedlagte høringssvar.

Vedlegg