Forsiden

Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Høyringssvar - HOD si oppfølging av Primærhelsetenestemeldinga og Oppgåvemeldinga mv

Dato: 23.09.2016

Svartype: Uten merknad

Hordaland fylkeskommune sitt høyringssvar har vore til handsaming opplæring- og helseutvalet 8. septemebr 2016 og i fylkesutvalet 22. september 2016. I begge dei politiske utvala blei høyringssvaret godkjent utan merknader. Sjå vedlegg.

 

Arne Åsan

Fylkestannlege i Hordaland

Vedlegg