Forsiden

Høringssvar fra Legeforeningen

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. (kap.4 DPS)

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Legeforeningen avgir eget høringssvar om forslaget i kap. 4 DPS

Vedlegg