Forsiden

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg - fylkesrådmannens innstilling og protokoll fra fylkesutvalget i akershus 26.09.16

Vedlegg